Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Este perro ARRIESGÓ SU VIDA por una PELOTA 🐶⚾ #reaccion #mikecrack #shorts
Mikecrack
Mikecrack 36.7TR theo dõi 1814 Videos 15.09TỶ lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-19
Tổng số lượt xem12.71TR
Thích tỷ lệ 20.84%
Số lần bình luận6.14N
Tỷ lệ lượt xem 34.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.38TỶ - 4.16TỶ
Tỷ lệ tương tác 21.32%
Thẻ gắn
mikecrack mike crack mikecrak mike
Giới thiệu
En este short reacciono a un perro que arriesga su vida al borde de la piscina para recuperar su pelota perdida ¿Lo logrará? 😱
💎 Rango Diamantito: https://goo.gl/HJX7dn
🐦 Twitter: https://goo.gl/I0rd7c
📷 Instagram: https://goo.gl/Gk7mg9
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@mikecracktok
👾 Discord: https://discordapp.com/invite/mikecrack

⭐ Mkecrack y La Estrella Maldita ⭐
👉 Libro: https://bit.ly/3L446lC
🇪🇸 Amazon: https://amzn.to/3iutGnD
🇲🇽 Amazon: https://amzn.to/3LnPzBt
🌎 Amazon: https://amzn.to/3iwSiwa

🛒 TIENDAS 🛒
📘 Libros: https://amzn.to/3LcO6xI
👕 Ropa: https://mikecrack.creator-spring.com/
🧸 Más: https://shop.bbtv.com/es/collections/mikecrack

⭐ CoMPaS ⭐
👉 Acenix: https://www.youtube.com/user/michelsfsm
👉 Elmayo97: https://www.youtube.com/elmayo97
👉 Eltrollino: https://www.youtube.com/eltrollino
👉 Francisco: https://www.youtube.com/user/panchichito1
👉 Invictor: https://www.youtube.com/invictorgs3
👉 RaptorGamer: https://www.youtube.com/channel/UCS4OZlj8753fezBtH62TRDg
👉 RiusPlay: https://www.youtube.com/Riusplay
👉 Sparta356: https://www.youtube.com/Sparta356
👉 TimbaVk: https://www.youtube.com/MrTimbaVk

📢 Contacto 📢
✉️ Business: [email protected]
✉️ Fans: [email protected]
📄 Web: https://www.mikecrack.com/
Mở