Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Riya - You Or Me ft. Enei - Official Video
Riyamusicchannel
Riyamusicchannel 1.69N theo dõi 31 Videos 252.29N lượt xem 2015-09-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-09
Tổng số lượt xem3.3N
Thích tỷ lệ 3.96%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 591.5N - 1.09TR
Tỷ lệ tương tác 6.68%
Thẻ gắn
Riya (Musical Artist) Drum And Bass (Musical Genre) enei spearhead records
Giới thiệu
Official video for 'You or Me' ft. Enei. Taken from my debut album Sublimation, released on Spearhead Records on 21 August 2015.
Mở