Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
祷告力量大 #14 解除偶像诅咒的祷告 - 曾经烧香拜祖先或不小心买了偶像之五回家, 制造破口给邪灵入侵和咒咀的,做这个祷告 l 装备生命
装备生命
装备生命 28.8N theo dõi 327 Videos 3.22TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.23N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 11.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.27TR - 1.63TR
Tỷ lệ tương tác 4.7%
Thẻ gắn
睡前音樂 禱告 靈修 香香牧師 醫治 基督教 恩典靈修 睡前禱告 林香君 如何祷告祈求 Hesed恩寵教會/東森雲端教會 晚安宝贝香香牧师 恩宠教会 禱告時光 祷告 祷告种子 早晨祷告 晨祷 恩典365 基督徒 祷告时光 早上祷告 清晨祷告 禱告種子 清晨的禱告 種子禱告 等候禱告 興起禱告 每天都禱告 起床的禱告 一整天的禱告 默禱 主禱文 清晨的祷告 早上起床时的祷告 基督徒该怎么祷告 圣灵充满 方言祷告的能力 祷告的力量 BrotherNai 迺哥ㄋㄞˇㄍㄜ 靈糧堂 祝福禱告 旌旗教會 KUA GLOBAL 跨越 真情部落格 装备生命 裝備生命 如何禱告 禱告詞 晚安禱告 睡前禱告詞 属灵的战争 祷告词 祷告力量大 The Hope 医治祷告 圣灵的宝剑 生命智慧 叶晨星 叶晨星博士 保护家人的祷告 保护家庭的祷告 属灵祷告 属灵音乐 属灵权柄 洁净自己的祷告 洁净自己祷告 洁净自己 魂结 赞美诗歌 拜偶像 解除咒诅的祷告 解除咒诅 咒诅变祝福 咒诅他受 祝福我享 算命的真相 算命是真的吗 算命八字 算命 烧香姻缘 烧香拜佛
Giới thiệu
有些人到曾经烧香,叩拜祖坟或神坛,或不小心买一些偶像之物带回家中。由于这种愚昧,我们制造破口给邪灵入侵和咒咀我们。 。。。

*祷告力量大 #装备生命 #解除偶像咒诅的祷告
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)