Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Flower MoonCake Decorating Ideas | Most Beautiful Cake You'll Love | Top Yummy Japan
Best Of Cake
Best Of Cake 774N theo dõi 2417 Videos 486.81TR lượt xem 2020-11-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-20
Tổng số lượt xem4.27N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 0.6%
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.93TR - 2.25TR
Tỷ lệ tương tác 4.79%
Thẻ gắn
Cake Designs Cake Decorating Cake Ideas Perfect Cake Perfect Cake Ideas Cake decorating decorating tutorials Cake tutorials Cake decorating tutorials Cake Recipes Perfect Cake Recipes. Flower MoonCake MoonCake Decorating MoonCake Ideas MoonCake Decorating Ideas Flower MoonCake Flower MoonCake Decorating Flower MoonCake Decorating Ideas Beautiful Cake Most Beautiful Cake Cake You'll Love Most Beautiful Cake You'll Love Top Yummy Japan
Giới thiệu
▽ Subscribe Here: https://www.youtube.com/c/TopYummyJapan?sub_confirmation=1

▽ Flower MoonCake Decorating Ideas | Most Beautiful Cake You'll Love | Top Yummy Japan

▽ About Be Tasty: Do you love cakes? Everyday We show you the most satisfying video in the world about cake decorating, cake tutorials compilation. It's so amazing cake decorating tutorials videos that make you want to eat. Don't watch the most satisfying cake decorating video while you're hungry.


▽ Thank for watching! Don’t forget to turn on notifications, like, & subscribe!

▽ All content is exclusively owned and created by YumUp CO.,LTD. For any inquiries, please reach out to [email protected]

#Cake #CakeDecorating #Yumup #Shorts
Mở