Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Flower MoonCake Decorating Ideas | Most Beautiful Cake You'll Love | Top Yummy Japan
Best Of Cake
Best Of Cake 644N theo dõi 1972 Videos 409.76TR lượt xem 2020-11-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem4.25N
Thích tỷ lệ 94.1%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 0.7%
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.91TR - 2.22TR
Tỷ lệ tương tác 4.82%
Thẻ gắn
Cake Designs Cake Decorating Cake Ideas Perfect Cake Perfect Cake Ideas Cake decorating decorating tutorials Cake tutorials Cake decorating tutorials Cake Recipes Perfect Cake Recipes. Flower MoonCake MoonCake Decorating MoonCake Ideas MoonCake Decorating Ideas Flower MoonCake Flower MoonCake Decorating Flower MoonCake Decorating Ideas Beautiful Cake Most Beautiful Cake Cake You'll Love Most Beautiful Cake You'll Love Top Yummy Japan
Giới thiệu
▽ Subscribe Here: https://www.youtube.com/c/TopYummyJapan?sub_confirmation=1

▽ Flower MoonCake Decorating Ideas | Most Beautiful Cake You'll Love | Top Yummy Japan

▽ About Be Tasty: Do you love cakes? Everyday We show you the most satisfying video in the world about cake decorating, cake tutorials compilation. It's so amazing cake decorating tutorials videos that make you want to eat. Don't watch the most satisfying cake decorating video while you're hungry.


▽ Thank for watching! Don’t forget to turn on notifications, like, & subscribe!

▽ All content is exclusively owned and created by YumUp CO.,LTD. For any inquiries, please reach out to [email protected]

#Cake #CakeDecorating #Yumup #Shorts
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)