Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MIRA LO QUE OCURRIÓ EN LA GIRA DE AMLO POR OAXACA
MÉXICO INFORMA
MÉXICO INFORMA 531N theo dõi 2387 Videos 139.53TR lượt xem 2021-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem197.27N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận1.22N
Tỷ lệ lượt xem 37.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 21.54TR - 43.06TR
Tỷ lệ tương tác 17.38%
Thẻ gắn
AMLO México Ciudadanos País Política Decisiones Reformas Informes Consulta
Giới thiệu
Canal Personal Filippo Beltrán: https://acortar.link/filippo
Suscríbete a nuestro segundo canal: https://acortar.link/informat
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/MexicoInformaOfical
Twitter : https://twitter.com/BeltranFilippo
Gracias por tu comentario y tu manita arriba, de esa forma nos ayudas a generar mas contenido!!!

#AMLO #Gobierno #Conferencia
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)