Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Museum of Life | Ep. 23 | Minecraft X Life SMP Finale
LDShadowLady
LDShadowLady 6.39TR theo dõi 1009 Videos 2.88TỶ lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem1.97TR
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận10.67N
Tỷ lệ lượt xem 30.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 753.36TR - 1.04TỶ
Tỷ lệ tương tác 9.94%
Thẻ gắn
ldshadowlady minecraft mini game girl gamer pink hair funny walkthrough
Giới thiệu
**Only watch this video if you watched the X Life series**

Please *boop* the like button if you enjoy the video! :)

X Life is a 1.14.4 modded survival multiplayer server (SMP) with youtuber friends. Every player starts with 10 lives but only 1 heart. Every time you lose a life, you gain a heart on your health bar.

Dangthatsalongname - https://www.youtube.com/dangthatsalongname
fWhip - https://www.youtube.com/fwhip
GeminiTay - https://www.youtube.com/user/GeminiTard
Hbomb94 - https://www.youtube.com/hbomb94
JackSucks - https://www.youtube.com/jacksucksatstuff
Joey Graceffa - https://www.youtube.com/user/JoeyGraceffaGames
KatherineElizabeth - https://www.youtube.com/katherineelizabethgaming
LaurenZside - https://www.youtube.com/LaurenzLIVEside
LDShadowlady - https://www.youtube.com/ldshadowlady
Quig - https://www.youtube.com/c/Quig
RIPMika - https://www.youtube.com/RIPmika
Seapeekay - https://www.youtube.com/seapeekay
Shubble - https://www.youtube.com/shubble
Smallishbeans - https://www.youtube.com/smallishbeans
Solidarity - https://www.youtube.com/user/SolidarityGaming
Strawburry17 - https://www.youtube.com/strawburry17plays

Investigations by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3924-investigations
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

The Builder by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/4484-the-builder
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Amazing Plan by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3358-amazing-plan
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sneaky Adventure by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/4383-sneaky-adventure
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sneaky Snitch by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/4384-sneaky-snitch
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Scheming Weasel (faster version) Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

FOLLOW ME HERE:
Twitter: https://twitter.com/LDShadowLady
Facebook: https://www.facebook.com/LDShadowLadyFB
Instagram: http://www.instagram.com/ldshadowlady
Twitch: http://www.twitch.tv/ldshadowlady

Check out Joel's gaming channel:
http://www.youtube.com/SmallishBeans
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)