Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
💜ᗷTS⟭⟬💜😢😩💓
BTS Army
BTS Army 800N theo dõi 1582 Videos 579.55TR lượt xem 2022-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-30
Tổng số lượt xem8.06N
Thích tỷ lệ 16.92%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.45TR - 2.63TR
Tỷ lệ tương tác 20.27%
Thẻ gắn
Giới thiệu