Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
High speed aloe vera peeling machine - Aloe vera cutting machine high speed
aloe vera peeling machine - aloe vera peeling equipment
aloe vera peeling machine - aloe vera peeling equipment 3.63N theo dõi 6 Videos 338.62N lượt xem 2018-11-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem722
Thích tỷ lệ 95.7%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 19.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 227.5N
Tỷ lệ tương tác 7.2%
Thẻ gắn
Giới thiệu
1500 kg/h
Contact us to buy this machine:
Mr.Quoc - phone +84917257479; what'sapp +84917257479
Email:[email protected]
Mở