Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
J.S. Bach: Suite for Cello Solo No.1 in G, BWV 1007 - Transcribed for solo guitar by John...
John Williams - Topic
John Williams - Topic 146N theo dõi 3954 Videos 135.61TR lượt xem 2021-06-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem231
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 1.73%
Thẻ gắn
John Williams Bach for the day 4. Sarabande
Giới thiệu
Provided to YouTube by Universal Music Group

J.S. Bach: Suite for Cello Solo No.1 in G, BWV 1007 - Transcribed for solo guitar by John Duarte - 4. Sarabande · John Williams

Bach for the day

℗ 1972 Decca Music Group Limited

Released on: 2021-06-04

Composer: Johann Sebastian Bach
Contributor: John Duarte

Auto-generated by YouTube.
Mở