Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Шерстиваль. Спецвыпуск Новогодний
Школа войлока
Школа войлока 39.6N theo dõi 510 Videos 7.17TR lượt xem 2020-12-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem21.88N
Thích tỷ lệ 2.81%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 55.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 3.98TR
Tỷ lệ tương tác 3.99%
Thẻ gắn
школа войлока онлайн обучение валянию мокрое валяние мастер-классы по валянию
Giới thiệu
Специальные предложения Шерстиваля https://voilokonline.ru/sh2020/
Mở