Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Surprising My Boyfriend With My Natural Hair!!
Asia&Monty
Asia&Monty 21.9N theo dõi 3 Videos 597 lượt xem 2020-04-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem388.46N
Thích tỷ lệ 3.75%
Số lần bình luận553
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 70.7TR - 127.24TR
Tỷ lệ tương tác 5.17%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Thanks for tuning in make sure you Like, Comment, and Subscribe!!

TikTok : https://vm.tiktok.com/vmatY9/

Instagram : https://www.instagram.com/p/B_f1avenHKb/?igshid=1tgu1i8t8cmwc

Snapchat @Kizziejohnson86
Mở