Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ديكور ثرى دى ف خمس دقائق !!!!!
أحمد ثابت Ahmed Thabet art
أحمد ثابت Ahmed Thabet art 925N theo dõi 295 Videos 88.26TR lượt xem 2019-11-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem96.96N
Thích tỷ lệ 94.2%
Số lần bình luận145
Tỷ lệ lượt xem 10.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 17.65TR - 31.75TR
Tỷ lệ tương tác 4.31%
Thẻ gắn
احمد ثابت للديكورات ديكور دهان ثري دي اصباغ ahmed thabet art 3d wall design interior design
Giới thiệu
اصنع ديكور دهان ثري لاستخدام الشريط اللاصق و المسطرة و بعض الدهان باللون المطلوب، يمكنك اسنخدام الدهلن المائي او الدهان الزيتي.
صفحة الفايسبوك: https://www.facebook.com/Ahmedthabetart/reate an amazing 3d effect wall design using masking tape and acrylic water based paint
Mở