Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
직접 써보고 추천하는 가성비 문어낚시대, 파인 마그마X
낚큐멘터리
낚큐멘터리 32.8N theo dõi 160 Videos 10.4TR lượt xem 2021-07-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem15.13N
Thích tỷ lệ 94.5%
Số lần bình luận64
Tỷ lệ lượt xem 46.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 6.87TR - 12.37TR
Tỷ lệ tương tác 5.03%
Thẻ gắn
문어 낚시 문어낚시대추천 문어낚시대 가성비 문어낚시대가격 파인마그마X 티타늄 문어낚시대 티타늄 문어낚시대 추천 문어 낚시대
Giới thiệu
#문어낚시대#문어낚시
올해 출시한 국산 로드 중 스펙대비 가격이 좋은 문어낚시대를 소개합니다.
중소기업 파인에서 나온 마그마X 타코메탈이라는 로드입니다.
보통 이 정도 스펙이면 20만원대에 판매되는데,,, 착한 가격이라 직접 사용해보고 추천하는 로드입니다.
괜찮은 국산 제품을 발견하시면 제보해주세요
직접 구매해서 사용해보고 후기 남기겠습니다 ^^파트너 제휴:[email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)