Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
스킨이 60만원 크림이 72만원...뽀아레 스킨케어써 봄
회사원B
회사원B 432N theo dõi 424 Videos 104.39TR lượt xem 2021-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem92.15N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận88
Tỷ lệ lượt xem 21.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 41.92TR - 75.46TR
Tỷ lệ tương tác 2.35%
Thẻ gắn
회사원B 회사원 일상 vlog
Giới thiệu
이 영상은 광고 계약사항 없는 오리지널 컨텐츠입니다.
뽀아레로부터 대가 없이 제공 받은 제품 리뷰가 포함되어 있습니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)