Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[아이유] 제가 어디 사는지도 나와있어요
아이유 모먼트
아이유 모먼트 6.83N theo dõi 132 Videos 25.78TR lượt xem 2021-08-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-13
Tổng số lượt xem2.98TR
Thích tỷ lệ 1.75%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 542.72TR - 976.95TR
Tỷ lệ tương tác 1.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#아이유#IU#나무위키

동영상에 나오는 웹 브라우저는 나무위키라는 웹입니다.
(네이버, 구글 등에 치면 나옴)

잠깐 나온 브금은 아이유 - 언럭키 입니다.
Mở