Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
부시리,방어 지깅 입문자 강의 영상 소품,장비 소개
우럭부부
우럭부부 10.2N theo dõi 249 Videos 2.45TR lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-25
Tổng số lượt xem1.74N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 17.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 796.25N - 1.41TR
Tỷ lệ tương tác 8.61%
Thẻ gắn
지깅낚시 부시리낚시 방어낚시 지깅 파핑 왕돌초 슬로우지깅 버티컬지깅 지그
Giới thiệu
빅게임 입문자 설명
17:00까지
지깅 소품,릴,로드 설명

17:00 이후 왕돌초 장신호 출조 영상
어렵지 않은 빅게임 도전하세요
Mở