Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bonita
CabasMusicOfficial
CabasMusicOfficial 23.9N theo dõi 14 Videos 15.13TR lượt xem 2012-02-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem6.86TR
Thích tỷ lệ 0.94%
Số lần bình luận2.06N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.24TỶ - 2.24TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.24%
Thẻ gắn
Bonita CABAS Andrés Cabas Pop Pop Music
Giới thiệu
Bonita. CABAS, 2012. Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, su divulgación con fines comerciales quedan estrictamente prohibidos sin previa autorización del autor y será sancionado legalmente.
Mở