Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
나는 혼자 있고 싶었던 게 아닙니다 ㅣ A Miracle Happened To This Untouchable Dog And His Owner
SBS TV동물농장x애니멀봐
SBS TV동물농장x애니멀봐 4.35TR theo dõi 3272 Videos 3.96TỶ lượt xem 2019-09-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-19
Tổng số lượt xem896.49N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận977
Tỷ lệ lượt xem 20.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 407.88TR - 734.21TR
Tỷ lệ tương tác 3.38%
Thẻ gắn
애니멀봐 동물농장 동물 농장 TV동물농장 동물농장 애니멀봐 애니멀봐 동물농장 sbs animal farm Animalfarm sbs animal eng sub sbs animal show animals animal farm tv animal farm tv animal farm korean eng sub tv animal farm eng sub sbs tv 동물농장 예고 TV동물농장 예고 애니멀봐 강아지 강아지 유기견 강아지입양 유기견입양 반려견 심리안정 강아지 친해지기 강아지 심리안정 abandoned dog abandoned dog adopted heartwarming homeless dog abandoned dog story abandoned dog before and after 애니멀봐 유기견
Giới thiệu
3개월째 만질 수 없었던
개 바비와 주인 아저씨 론에게는
운명적 만남의 비밀이 있었습니다..
그리고 함께 만든 기적★


이전이야기↓↓↓
https://youtu.be/H2eHfxLZalU

#동물농장 #애니멀봐강아지 #유기견입양

-------------------------------------------------
애니멀봐와 한배타고⛵
☞ https://goo.gl/WL9mGy

바비·바다 같은 강아지 더 보기🐶
☞ https://youtu.be/haFmn6Ab6Ns

아님 다른 동물 더 보고나서🦡
☞ https://youtu.be/GjqcS7VUUPA


[애니멀봐]와 베프되기
 페이스북: https://www.facebook.com/sbstvanimal
 인스타그램: https://www.instagram.com/sbsanimal
 트위터: https://twitter.com/sbsyang

-------------------------------------------------
[Credit Music♪]
ㆍTrack : 귀여운 BGM 모음 Musi&,provided by 브금대통령
ㆍWatch : https://youtu.be/hgNrf9QqAA0
Mở