Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana Roma and Oliver teach 3D Shapes with magic lockers
✿ Kids Diana Show
✿ Kids Diana Show 107TR theo dõi 1061 Videos 87.27TỶ lượt xem 2022-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-02
Tổng số lượt xem12.58TR
Thích tỷ lệ 0.26%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 11.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.72TỶ - 6.63TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.26%
Thẻ gắn
diana and roma diana cartoon roma and diana diana y roma diana roma oliver diana and roma english diana and oliver go to school school stories school lockers school shapes 3D shapes shapes song shapes for kids learn shapes kids videos
Giới thiệu
Diana Roma and Oliver teach 3D shapes. Fun adventures with magical school lockers. Educational kids videos.
Subscribe to Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
Instagram https://www.instagram.com/kidsdianashow/
#DianaandRoma Facebook https://www.facebook.com/KidsDianaShowOfficial/
Mở