Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BEGLE -핑거도넛?미니도넛? (Mini Douhnut)먹방(mukbang) in Canada !!
비글in Where
비글in Where 35.4N theo dõi 482 Videos 24.56TR lượt xem 2019-10-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem35.64N
Thích tỷ lệ 96%
Số lần bình luận61
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 16.19TR - 29.18TR
Tỷ lệ tương tác 3.39%
Thẻ gắn
donut dessert eating show asmr highlight notalking 캐나다 벤쿠버 비글 후식 디저트 도넛
Giới thiệu
비글인스타 https://www.instagram.com/be.gle/

안녕하세요 캐나다 벤쿠버에서 영상을 올리고 있는
비글이라고 합니다 !!
빵, 디저트종류 좋아하고 조합해서 먹는거
좋아하는 비글채널에 놀러와주셔서 감사합니다 !!
Mở