Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#OrgulhoDeSer LGBTQIA+ 2020
Google Brasil
Google Brasil 1.29TR theo dõi 569 Videos 2.17TỶ lượt xem 2020-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.4TR
Thích tỷ lệ 0.02%
Số lần bình luận85
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 262.28TR - 655.74TR
Tỷ lệ tương tác 0.06%
Thẻ gắn
Google Brasil
Giới thiệu
No dia em que aconteceria a 24ª Parada LGBTQIA+ de São Paulo, levamos o #OrgulhoDeSer para as ruas de uma outra forma. Todas as imagens projetadas estão no acervo do Museu da Diversidade Sexual no Google Arts & Culture. Veja mais em: https://g.co/MuseuDaDiversidade
Mở