Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
추억의 마법소녀 이상형 월드컵
단즈
단즈 95.9N theo dõi 400 Videos 16.1TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.58N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận72
Tỷ lệ lượt xem 7.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.45TR - 6.21TR
Tỷ lệ tương tác 13.12%
Thẻ gắn
꽃쨩 꽃짱 푸린 강지 라디오 노래 우타이테 게임 심리테스트 악녀 엔단 쁘띠허브 쁘허 로아 야토링 예블리 큐에 예아 김박사 코아 빅민 가이코 코시 김블루 짱돌 문리아 다홍 히노 달짱 트박스 카트라이더 자매 윤설 견자희 뷔르 단즈 올레 최가유 쫓아오지마세요 이치오 치오 영래기 무룩 라장 윤세별 이춘향 치노 아실 리네 엘리양 엘리 첫눈에뿅 공파리파 공파 첫눈에 윤이샘 지누 남봉 망개 악어 핑맨 쫀득 삼식 너불 중력 수닝 진자림 리타 머독 미라지 도현 김재원 고래쉬 금사향 수담 GTA5 배그 어몽어스 데바데 연다 러끼
Giới thiệu
------------------------------------------------------------------------

✿트위치 생방송

방송시간대 : PM.1시
https://www.twitch.tv/danz_59/

✿팬카페
https://cafe.naver.com/flower509

✿인스타그램
https://www.instagram.com/dan_z59/

------------------------------------------------------------------------

✿사용한 음악
Music provided by 브금대통령
Track : Black Comedy - https://youtu.be/gHlSF3VpB9U
Track : Confusing Road - https://youtu.be/ydPppyQQdPc
Track : I Wanna be a Rockstar - https://youtu.be/HC-ODkmRzfc
Track : Like a Fool - https://youtu.be/5qEI_xTPa-Q
Track : Mr. Scrooge - https://youtu.be/KHR2IcENsqc
Track : Piece of Cake - https://youtu.be/P0SfHRQY1A4
Track : 갑자기 멍때리기 - https://youtu.be/TdQYTw-jhw8
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)