Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
GTA IV: EFLC (08) Corner Kids | Clocking Off [Vietsub]
Đồng Như Kiều
Đồng Như Kiều 9.43N theo dõi 404 Videos 1.6TR lượt xem 2020-04-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-26
Tổng số lượt xem474
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 32.7%
Thẻ gắn
GTA Grand Theft Auto The Lost and Damned The Ballad of Gay Tony Johnny Klebitz Gay Tony Tony Prince Episodes From Liberty City Corner Kids Clocking Off
Giới thiệu
The Ballad of Gay Tony:
00:06 Corner Kids
13:36 Clocking Off
Mở