Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BATCHEST
2O3A
2O3A 9.91N theo dõi 48 Videos 3.19TR lượt xem 2021-09-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem45.74N
Thích tỷ lệ 96.6%
Số lần bình luận241
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 16.65TR - 20.81TR
Tỷ lệ tương tác 8.06%
Thẻ gắn
forsen 2o3a forsenbajs kankerlords xqc mizkif ninja nymn pajlada asmongold trainwrecks sodapoppin constera dj fgt koaster catdany music song twitch cancer kanker 203a 2034 kkona bajs kappa trihard hilarious comedian genius jk lol BatChest emote BATCHEST
Giới thiệu
BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest BatChest

🌀 the award winning TWITCH MEME FORSENPLS playlist on spotify: https://open.spotify.com/playlist/2ghxkqHwo0OXy6oZehNt8P?si=zsOKhYdSTqSquIQaOKyY-A

🌀 follow the 2o3a spotify experience: https://open.spotify.com/artist/7MIgNqOxxRjU1nf1EGnWrT?si=P7Su8BmxRs-X-CYlS059xQ

🌀 kankercord (for cool guys): https://discord.gg/bYmTfVS
🌀 infrequent streams: https://www.twitch.tv/2o3a
🌀 spam tweets: https://twitter.com/2O3At
🌀 big support: https://streamlabs.com/2o3a/tip
Mở