Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Бродяга замерзал на улице, как вдруг его заметила богатая женщина, которую он накормил 20 лет назад.
Истории Из Шкатулки
Истории Из Шкатулки 1.03TR theo dõi 574 Videos 266.2TR lượt xem 2021-10-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem31.09N
Thích tỷ lệ 2.82%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.68TR - 5.64TR
Tỷ lệ tương tác 3.88%
Thẻ gắn
истории из жизни поучительные истории удивительные истории истории из шкатулки разные истории узнала в бродяге своего спасителя
Giới thiệu
Бродягу заметила молодая женщина и узнала в нем своего спасителя 20-летней давности. Жизненная история.
Mở