Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【グリーン車組み込み】E233系0番台 H57編成 試運転 藤沢駅通過
SataTetsu185
SataTetsu185 371 theo dõi 448 Videos 204.18N lượt xem 2022-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-05
Tổng số lượt xem10.14N
Thích tỷ lệ 1.26%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.37TR - 13.46TR
Tỷ lệ tương tác 2.94%
Thẻ gắn
Giới thiệu
2022年7月27日 藤沢駅
E233系0番台(H57編成•8両)の試運転の藤沢駅通過シーンの動画です。
Mở