Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BBC schooled on Question Time by Luke Johnson!📝MUST WATCH😮
Rotten Politics
Rotten Politics 43.5N theo dõi 821 Videos 11.48TR lượt xem 2021-01-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem175.2N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận1.66N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 66.95TR - 92.45TR
Tỷ lệ tương tác 17.86%
Thẻ gắn
boris johnson priti patel home secretary house of commons jacob rees-mogg brexit nodeal brexiteers remain brexit news boris trade deal rotten politics uk politics news uk politics sky news united kingdom morning news brexit betrayal brexit update sly news BBC schooled on Question Time by Luke Johnson!📝 you're not coming on here again bbc silenced luke johnson entrepreneur (profession) british tv british tv shows
Giới thiệu
This is an old clip that was buried quite well
that i found and has massive reliance still
share this out everyone so we all see

Join me on DISCORD
for a chat away from you tube
at https://discord.gg/dB6FTTv

brand new tube
https://brandnewtube.com/@RottenPolitics

Gab at
https://gab.com/Rotten_Politics

Follow me on twitter
at http://twitter.com/PoliticsRotten
@PoliticsRotten

Parler at
https://parler.com/profile/RottenPoli​...
@RottenPolitics

find me on rumble
Rotten Politics
https://rumble.com/c/RottenPolitics

support the channel at
https://www.subscribestar.com/rottens-supporters
Mở