Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cumpra o seu propósito Pr Elias Rodrigues
Pr. Elias Rodrigues
Pr. Elias Rodrigues 29.7N theo dõi 2193 Videos 2.61TR lượt xem 2022-06-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-23
Tổng số lượt xem1.67N
Thích tỷ lệ 2.98%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 5.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 295.75N - 546N
Tỷ lệ tương tác 5.96%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Pr. Elias Rodrigues
Campinas.SP

Instagram
https://www.instagram.com/preliasrodrigues/

Tiktok
https://vm.tiktok.com/ZMJhMLbF4/

Facebook
https://www.facebook.com/Pr-Elias-Rodrigues-1031197893561068/?ref=bookmarks

Twitter
https://twitter.com/peliasrodrigues

#preliasrodrigues
Mở