Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
الصور دي هتبينلك قوة الزمن وتأثيره علي الاشياء..!!
OSHA SALAH
OSHA SALAH 4.12TR theo dõi 596 Videos 1.34TỶ lượt xem 2022-06-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-03
Tổng số lượt xem10.2TR
Thích tỷ lệ 5.6%
Số lần bình luận1.12N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 371.62TR - 929.04TR
Tỷ lệ tương tác 5.71%
Thẻ gắn
OSHA SALAH اوشا صلاح اوشه صلاح عجائب وغرائب اغرب الاشياء اغرب الاشياء فى العالم
Giới thiệu
#shorts​​
#osha_salah
#shortsvideo
Mở