Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
DA GRASIAS A NUESTRO PADRE DIOS por lo QUE NOS REGALA DIA DIA CON ESTA HERMOSA ORACION
ACORDEON NUEVA ERA
ACORDEON NUEVA ERA 400N theo dõi 131 Videos 211.34N lượt xem 2022-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-02
Tổng số lượt xem850
Thích tỷ lệ 12%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 35.53%
Thẻ gắn
Giới thiệu
OEACION A DIOS POR TODO LO QUE NOS A DADO DIA A DIA AMEN PADRE SANTISIMO
Mở