Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FRONT LOCKER vs REAR LOCKER vs TWIN LOCKED COMPARISON! + AIR vs AUTO vs E LOCKER – Shock answer!
4WD 24-7
4WD 24-7 753N theo dõi 474 Videos 147.3TR lượt xem 2021-04-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-11
Tổng số lượt xem204.09N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận610
Tỷ lệ lượt xem 27.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 81.71TR - 111.42TR
Tỷ lệ tương tác 6%
Thẻ gắn
4wd action 4x4 offroad outdoors travel overlanding toyota nissan hilux patrol landcruiser adventure camping fishing diesel petrol surf shaun whale graham cahill australia dirty 30 shorty gq gu 80 series 40 series 60 series 79 series troopy 4wd action 4wd 247 4wd 24/7 eaton locker harrop e locker elocker arb locker air locker tjm locker diff lock twin locked dual locker pro locker lokka auto locker lsd diff
Giới thiệu
Jocko explains the pros and cons of front & rear lockers, different kinds of lockers and asks a handful of industry experts what they think!

Whether you're thinking about a front auto locker or a rear air locker, there's a lot to consider! Let us know below if you've made up your mind on what you're going to do with YOUR 4WD!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)