Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ele não é pra ser seu (CITAÇÃO )
Coração Machucado
Coração Machucado 32 theo dõi 13 Videos 902 lượt xem 2019-01-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem103
Thích tỷ lệ 22.33%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 109.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu
@kaykWillyan
Mở