Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Temple Run: Puzzle Adventure
Temple Run
Temple Run 2.23TR theo dõi 58 Videos 134.92TR lượt xem 2021-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-15
Tổng số lượt xem39.25N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận52
Tỷ lệ lượt xem 1.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 17.83TR - 20.7TR
Tỷ lệ tương tác 4.13%
Thẻ gắn
TempleRun Temple Run Temple Run2 Temple Run 2 Temple Run 10th Anniversary TempleRunPuzzleAdventure Puzzle Adventure
Giới thiệu
Today is the day! Discover an all-new way to experience the iconic stories and characters of Temple Run with Temple Run: Puzzle Adventure, now available to play across iOS devices via Apple Arcade!

Download today: http://apple.co/-TempleRunPA


Temple Run Social Pages:
Facebook - https://www.facebook.com/TempleRun/​
Twitter - https://twitter.com/TempleRun​
Instagram - https://www.instagram.com/templerun/
Mở