Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cantor Thalles Roberto Pede Desculpa
Verdade Gospel
Verdade Gospel 34.1N theo dõi 275 Videos 6.42TR lượt xem 2015-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem404.13N
Thích tỷ lệ 26.6%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 44.13TR - 110.31TR
Tỷ lệ tương tác 0.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)