Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
KARD - Ring The Alarm _ M/V
KARD
KARD 3.46TR theo dõi 338 Videos 710.83TR lượt xem 2022-06-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-11
Tổng số lượt xem31.86TR
Thích tỷ lệ 1.88%
Số lần bình luận33.95N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 14.49TỶ - 26.09TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.94%
Thẻ gắn
KARD 카드 소민 전소민 SOMIN sominjeon 지우 전지우 jiwoo jiwoojeon 쏘미니 뽀빠이 김형제 제이셉 jseph 김태형 태형 태방이 비엠 bm 매튜 matthew 메튜 매뚝이 korea k-pop 오나나 ohnana 돈리콜 don'trecall rumor 루머 kpop king ace joker mv musicvideo 올라올라 holahola 유인미 youinme rideonthewind 라이드온더윈드 RDOW KOMHD Knockingonmyheveansdoor kardklip behind klip 밤밤 BombBomb 카더라통신 카더라 KardtheLive KTL dumblitty 덤리티 dumb litty 덤리리 덤리디
Giới thiệu
KARD 5th Mini Album 'Re:'

Ring The Alarm
Music Video

#KARD #카드 #Re_
#Ring_The_Alarm
#BM #JSEPH #SOMIN #JIWOO
#비엠 #제이셉 #전소민 #전지우


== Official KARD ==
♣ Music Video : https://youtu.be/sMG9t39BwUU


== Official KARD ==

♣ Official Site : http://dspmedia.co.kr/
♣ Official Page : https://kard.bstage.in/
♣ Youtube : https://www.youtube.com/KARD
♣ Twitter : https://twitter.com/kard_official
♣ Facebook : https://www.facebook.com/officialkard/
♣ Instagram : https://www.instagram.com/official_kard/
♣ VLIVE : http://channels.vlive.tv/E6431D
♣ TikTok : https://www.tiktok.com/@official.kard
♣ Fan Cafe : http://cafe.daum.net/KARD
Mở