Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
搞笑 - 用四个拐杖拐杖可以解放四肢吗?拐杖走着的样子真的超级搞笑 娱乐视频 多玩视频
搞笑
搞笑 371 theo dõi 133 Videos 302.23N lượt xem 2018-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem24
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 6.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 20.83%
Thẻ gắn
Giới thiệu