Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Clase 65: Las mañanitas - como tocar en acordeon
Clases Prácticas de Acordeón
Clases Prácticas de Acordeón 12.1N theo dõi 84 Videos 1.45TR lượt xem 2020-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-26
Tổng số lượt xem21.3N
Thích tỷ lệ 1.6%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.32TR - 6.96TR
Tỷ lệ tương tác 2.73%
Thẻ gắn
CLASES DE ACORDEON tutorial acordeon aprender acordeon acompañamiento acordeon saber tocar acordeon cancion melodia canciones populares MANO IZQUIERDA bajos bajo alternado Acordes menores español las mañanitas
Giới thiệu
➡️ Consigue mi libro: "Método de Acordeón" (envío a todo el mundo) aquí: http://bit.ly/2yxfc25
➡️ NUEVO: Método de Acordeón VOLUMEN 2 aquí: http://bit.ly/2yxfc25
➡️ "Escalas y Arpegios para Acordeón" aquí: http://bit.ly/2yxfc25 SIGUEME EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/aprenderacordeon/


Cursos y tutoriales para aprender acordeón fácil, ejercicios y escalas, partituras para tocar canciones en ambas manos.


Clase 65 Las mañanitas - aprender en acordeon
#acordeon #mañanitas
Mở