Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
I Crafted 4 NEW Withers in Minecraft...
MrPogz Zamora
MrPogz Zamora 2.17TR theo dõi 1665 Videos 554.64TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem6.17N
Thích tỷ lệ 4.52%
Số lần bình luận53
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 455N - 1.11TR
Tỷ lệ tương tác 13.11%
Thẻ gắn
minecraft minecraft wither minecraft vs minecraft mod minecraft addon minecraft pe mcpe minecraft pocket edition Minecraft 1.18 Snapshot 21w37a minecraft 1.18 snapshot 21w38a
Giới thiệu
The four colors in the thumbnail represent the withers... 😎

PREVIOUS VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=e4PeDFKcD4Q

RANDOM VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=Cg4VJXJ6BnA

If you want to know how it worked
https://mcpedl.com/elemental-withers-addon-1/

#mrpogz
Mở