Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
DO MAKE-UP WIPES ACTUALLY CLEAN? #shorts
Doctorly
Doctorly 805N theo dõi 114 Videos 153.48TR lượt xem 2021-04-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem190.16N
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận217
Tỷ lệ lượt xem 23.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 86.51TR - 100.37TR
Tỷ lệ tương tác 4.71%
Thẻ gắn
shorts youtube shorts dermatologist dermdoctor dr shah dr muneeb shah muneeb shah make-up wipes are make up wipes bad neutrogena make-up wipes cleansers skin care skincare indian skincare pakistani skincare dermatology make-up hacks make-up tricks
Giới thiệu
Dr. Shah Investigates: Make-Up Wipes

As you all know, I’ve been a long time opponent of make-up wipes, but I decided to put them to test. They’re actually NOT too bad at removing this UV-sensitive make-up concoction that I made! If followed but a gentle cleanser, I think it’s actually decent at removing make-up

Reasons I Still Don’t Like Them:
1. Dragging on the skin can cause inflammation, hyperpigmentation, and irritation, especially around the eyes
2. Very drying on the skin, as it strips away your natural oils with the make-up and sunscreen
3. Disposable wipes are not great for the environment

I recommend a cleansing balm or oil followed by a water-based cleanser instead!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)