Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
일본 간부의 실토, "대책 없어 머리가 아프다." 도쿄의 끔찍한 현실
바이스톰 코리아
바이스톰 코리아 292N theo dõi 734 Videos 199.48TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem101.44N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận345
Tỷ lệ lượt xem 34.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 46.13TR - 83.08TR
Tỷ lệ tương tác 9.97%
Thẻ gắn
한국 위기대응 한국 반응 외신리뷰 해외반응 해외소식 한류 바이스톰코리아 BK뉴스 외신반응 한국 대한민국 미국 반응 해외 언론 해외 네티즌 반응 한국 위엄 일본 반응 김어준 뉴스공장 코리아 퍼스트 스가 어베 모리 요시로 일본 올림픽 도쿄올림픽 도쿄올림픽위원장 모리 성차별 모리 여성폄하 일본 인권 일본 성범죄율 일본 선수촌 일본 더위 일본 폭염 스가 올림픽 개최 고노다로 일본 백신 일본 상황 일본 확진자 일본 팬데믹 일본 검사 수 도쿄 상황 IOC바흐 일본 도쿄올림픽 방역 바흐 IOC IOC 독도 바흐 독도 서울올림픽 손에 손잡고 서울올림픽 위엄 서울올림픽 반응 코리아나 올림픽 플레이북 문재인 도쿄올림픽 스가 도쿄올림픽 G7 도쿄 올림픽 바이든 도쿄
Giới thiệu
일본 올림픽에 사람 대신
재앙을 부를 엄청난 것들이
대집합할 상황

공유하기 : https://youtu.be/s9mKV0_z96o
구독하기 : https://bit.ly/2xv8Eh2
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)