Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
pintinhos nascendo
Galos de Estimação
Galos de Estimação 17.4N theo dõi 79 Videos 1.02TR lượt xem 2021-02-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-20
Tổng số lượt xem88
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.5%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 18.18%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)