Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
절대 쓰면 안되는 웹소설 특징! 돈 아까워서 미칠 뻔했어요 베스트3
웃기는작가_빵무늬
웃기는작가_빵무늬 27.6N theo dõi 91 Videos 3.15TR lượt xem 2021-07-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-21
Tổng số lượt xem13.27N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận53
Tỷ lệ lượt xem 48.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 6.02TR - 10.85TR
Tỷ lệ tương tác 7.32%
Thẻ gắn
웹소설 웹소설작법 망작의특징 웹소설공모전 웹소설작가되는법 웹소설써서먹고삽니다 정무늬 빵무늬
Giới thiệu
웹소설 공부에 도전하는 장르의 히트작을 읽어보라는 말씀 기억나시죠?
근데! 웹소설 하나 읽는데 시간도 돈이 꽤 들어요.
그래서 우린 절대 이렇게 쓰지 말자, 이것만 신경쓰면 망작은 면한다는 의미에서 이야기해봤어요.

#웹소설작법 #돈아까운웹소설 #망작특징
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)