Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[2021 랜선어린이과학미션캠프-시즌1] Save the Earth│1회 동물들아 미안해
국립어린이과학관
국립어린이과학관 3.46N theo dõi 239 Videos 161.42N lượt xem 2021-04-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-22
Tổng số lượt xem2.79N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 80.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.27TR - 2.27TR
Tỷ lệ tương tác 1.68%
Thẻ gắn
국립어린이과학관 랜선어린이과학미션캠프 SavetheEarth 기후변화 과학
Giới thiệu
🌟2021 랜선 어린이과학 미션캠프 시즌1 Save the Earth🌟

[1회 동물들아 미안해]

급격한 기후변화로 인해 터전을 잃고 멸종위기에 처한
동물들에 대해 함께 알아봐요!~

[시즌1 Save the Earth 프로그램]

(1회) 동물들아 미안해
(2회) 지구가 아파요
(3회) 미래 에너지야 부탁해
(4회) 우리가 실천해봐요

[1회 동물들아 미안해 타임라인]

0:00​ 프롤로그
0:17 동물들아 미안해
4:09 토크쇼
17:28​​ ​미션 안내

---
▷ 국립어린이과학관 홈페이지 : https://www.csc.go.kr​​​
▷ 국립어린이과학관 인스타그램 : https://www.instagram.com/scijoy2017​​​
▷ 국립어린이과학관 페이스북 : https://www.facebook.com/scijoy2017​​​
---

#SAVE #THE #EARTH
#SAVE_THE_EARTH #동물들아 #미안해
Mở