Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TOUR PELA MINHA CASA DOS SONHOS 😱
Laura Brito
Laura Brito 4.21TR theo dõi 919 Videos 390.45TR lượt xem 2019-07-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.86TR
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận9.27N
Tỷ lệ lượt xem 44.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 203.93TR - 509.82TR
Tỷ lệ tương tác 19.54%
Thẻ gắn
Giới thiệu
OI MEU BEM, TUDO BEM?
- - - - - - - - - - - - - ABRA PARA MAIS INFORMAÇÕES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CX POSTAL: CEP 58102970 CX 102 Intermares Cabedelo - PB
QUER MAIS VÍDEOS COMO ESSE? CLIQUE EM "GOSTEI" INSCREVA-SE NO MEU CANAL: hhttps://www.youtube.com/channel/UCyz_...
- VÍDEO MAIS POPULAR - https://www.youtube.com/watch?v=FEcX-...
- E-MAIL PROFISSIONAL – [email protected]
- REDES SOCIAIS - Instagram: https://www.instagram.com/lauracbrito/ (@lauracbrito)
- FAN PAGE https://www.facebook.com/LauraInspira/
Mở