Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Acaban de hackear mi canal TP Resurrection
TP
TP 53.4N theo dõi 3 Videos 110.91N lượt xem 2021-01-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem199.54N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận3.22N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 90.79TR - 105.3TR
Tỷ lệ tương tác 26.08%
Thẻ gắn
Giới thiệu