Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
빵순이들을 위한.. 다이어트 때 먹어도 되는 빵? ㅣ마켓컬리 다이어트 빵 털어봤습니다!
별이 빛나는 튜브 Byulbitube
별이 빛나는 튜브 Byulbitube 310N theo dõi 168 Videos 33.82TR lượt xem 2021-06-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-27
Tổng số lượt xem25.76N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 8.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 11.71TR - 21.08TR
Tỷ lệ tương tác 4.2%
Thẻ gắn
다이어트 식단 저탄고지 다이어트 빵 다이어트 빵 추천 NO밀가루 단기다이어트 단기 식단 다이어트 식단 레시피 다이어트 빵순이 여름 여름 다이어트 식단 다이어트
Giới thiệu
🍞오늘은 "무화당" 제품들 리뷰해 보았습니다!🍞
밀가루 알러지가 있는 남편에게, 건강한 간식들 먹이고픈 아이들에게도 정말 좋은 것 같아요~
다가오는 여름... 저탄고지, 키토제닉 다이어트 하시는 분들도 한번 드셔보세요😊

#여름 #다이어트 #마켓컬리

Video Edit by STUDIO_X
Copyrights 2021 ⓒ QUAN Entertainment All Rights Reserved
Mở