Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Xmas Challenge 68% PROOFS FOR PUFFICE, STEEKMAN.
1000подписчиков без видео челлендж
1000подписчиков без видео челлендж 97 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2019-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem67
Thích tỷ lệ 66.7%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 69.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 77.61%
Thẻ gắn
Giới thiệu