Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Shotokan karate training Yoko Geri - Limerick Shojinkai
Limerick Shojinkai
Limerick Shojinkai 2.06N theo dõi 302 Videos 411.83N lượt xem 2021-02-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-12
Tổng số lượt xem280
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 13.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 7.14%
Thẻ gắn
Karate Shotokan Karatedo JKS karate Japanese Shotokan karate How to kick Shotokan Shotokan karate kicking Kicking drills Kicking routines Karate kicks Side kicks Darragh Muckell Sarah Muckell Limerick karate Limerick Shojinkai Martial arts Martial arts training JKS Ireland JKS japan Fitness training HIIT training Fitness at home Kagawa kicking
Giới thiệu
#karateclasses #tubes #resistancebands #shotokankarate #KICKING #karatetraining #limerickkarate #kumite

**ONLINE CLASSES DUE TO PANDEMIC RESTRICTIONS**

SUBSCRIBE FOR MORE AND DON’T MISS OUT!
Other videos:

For more videos by Limerick Shojinkai:

KARATE TUBE TRAINING: https://youtu.be/hwFOxwRXabM

SHOTOKAN BASICS: https://youtu.be/KqyMCtkQvG8

TEKKI KATA 1-3 LIMERICK SHOJINKAI: https://youtu.be/PHAkHElVn80

RANTAI KATA SHANNON SHOJINKAI: https://youtu.be/J_MJlS8SREs

JIKU ASHI/TURNING CORRECTLY: https://youtu.be/lSpFsgN3j2A

NIJUSHIHO KATA & BUNKAI CLASS: https://youtu.be/CmX6IZ0-EqI

CHINTE KATA BY 8 YEAR OLD SARAH: https://youtu.be/fi-zTTMP-JU

NIJUSHIHO KATA: https://youtu.be/UtW9DHkjk1Y

KAGAWA Sensei Karate demonstration All Japan 2019: https://youtu.be/fT5CT_nGGok

KAGAWA/YAHARA KUMITE LINE UP: https://youtu.be/_PJ0PXfJI9g

HANGETSU KATA KAGAWA SENSEI: https://youtu.be/jxIlVY3yWV0

OKAMOTO SENSEI BASSAI DAI: https://youtu.be/UqjponXH3Tw

KAGAWA SENSEI MEIKYO KATA ALL JAPAN 2019: https://youtu.be/7-XAmZLfkjg

KAGAWA SENSEI ON GOJUSHIHO SHO: https://youtu.be/psZNRyx9CAg

TURNING CORRECTLY IN FRONT STANCE:
https://youtu.be/lSpFsgN3j2A

THIS IS HIGHLIGHTS FROM OUR ALL GRADES ONLINE CLASSES DURING LOCKDOWN PERIOD DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS.

Fully focus on your hips. Your feet will follow.

As I state this is for my students to reference for themselves.
Other styles perform things differently.
This is how we do it here.

Just showing what we are about.
Budo karate!
JKS

OSU!

Traditional Japanese Shotokan Karate for all ages and abilities in Limerick and Shannon.
Affiliated directly to the JKS in Japan via JKS Ireland.
Fulltime club and dedicated professional instructor in all classes.

VISIT:

https://www.LimerickKarate.com

for more details
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)