Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
New Item - Plasma Cannon
Fortnite
Fortnite 10.7TR theo dõi 627 Videos 1.78TỶ lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem949.35N
Thích tỷ lệ 97.6%
Số lần bình luận4.97N
Tỷ lệ lượt xem 8.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 431.95TR - 501.04TR
Tỷ lệ tương tác 8.53%
Thẻ gắn
yt:cc=on
Giới thiệu
https://fn.gg/PlasmaCannon

Play Fortnite Battle Royale, the completely free 100-player PvP mode. One giant map, A Battle Bus, Last one standing wins. ESRB Rating: Teen with Violence.

Instagram: https://www.instagram.com/fortnite/​
Twitter: https://twitter.com/FortniteGame​
Facebook: https://www.facebook.com/FortniteGame/​
TikTok: https://www.tiktok.com/@Fortnite

Learn More: https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/home
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)